Протоколи от заседания

Протокол 1 


Протокол 2

 

Министерство на образованието и науката, 2024