Националната координационна група за учене през целия живот провежда работна среща на 30 януари 2019 г., гр. София

Традиционната работна среща на заинтересованите страни, представени в състава на Националната координационна група за учене през целия живот, ще се проведе на 30 януари 2019 г. в гр. София. Програмата на срещата предвижда представяне на целия спектър от дейности и задачи, свързани с изпълнението на политиките за учене през целия живот и за учене на възрастни. Групата ще бъде запозната и с нейните основните задачи до края на 2019 година.

По-специално по отношение на ученето през целия живот задачите на групата са свързани с подготовка на оперативните документи за изпълнението на дейностите и мерките в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., вкл. подготовка на основните параметри на изпълнението през 2018 г., проект на структура на мониторингов доклад, както и ежегодните дейности за планиране през 2019 година.

Групата ще обсъди и бъдещите дейности, които произтичат от изпълнението на двугодишната работна програма на националния координатор за учене на възрастни в България през 2019 г. Актуална остава ключовата задача за подготовката на документ с работно заглавие „Повишаване на уменията: нови възможности за възрастните., разработен като резултат от мащабен консултативен процес. Успоредно с това ще бъде представен и графика на събитията, който включва: Национално кафене, Национален форум, както и Националните дни за учене през целия живот.

Членовете на групата ще бъдат запознати и с новите тематични фокуси на EPALE през 2019 г., както и с графика на събитията, планирани от НЗП, за същия период.

Събитието се осъществява по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Министерство на образованието и науката, 2024