Контактна информация

  • Официален адрес за кореспонденция:

Адрес: София 1000 бул.: „Княз Дондуков“ 2A

Министерство на образованието и науката

Валентина Дейкова – ръководител на Проект:

„Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“

 

  • Консултации на място:
Адрес: София бул. „Г. М. Димитров“ 52Б, ет. VII
Телефон: +359 2 424 11 14; +359 2 424 11 15; +359 2 424 11 16

 

Министерство на образованието и науката, 2023