Консултативен процес за разработване на проект на документ с работно заглавие „Повишаване на уменията: нова възможност за възрастните“

Министерството на образованието и науката стартира през 2018 г. консултативен процес за разработване на проект на документ с работно заглавие: Повишаване на уменията: нова възможност за възрастните. Дейността се осъществява в изпълнение на Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“.

С първия вариант на документа можете да се запознаете ТУК. Очакваме Вашите коментари и предложения във форума на електронната страница на проекта: https://lll.mon.bg/?page_id=30

В подкрепа на информацията за консултативния документ ще се провеждат анкети с работодатели и безработни лица, навършили 29 години.

Всички работодатели, които желаят да се включат в изследването, е необходимо да попълнят онлайн Въпросника за работодатели на следния адрес:  https://goo.gl/forms/aCC5gdIeqW3vEsgS2

Всички безработни лица, навършили 29 години, които желаят да се включат в изследването, е необходимо да попълнят онлайн Въпросника за безработни лица на следния адрес:  https://goo.gl/forms/UdUbHCpNI7rdnBkp2 ) или на хартиен носител (анкетата за безработни лица може да бъде изтеглена от ТУК  и да се изпрати на електронен адрес: [email protected])

Срокът за попълване на анкетите (онлайн или на хартиен носител) е до 15 ноември 2018 г.

 

Министерство на образованието и науката, 2024