Целеви групи

Структури, обединени в Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ (НПОУВ):

  • Координационен съвет на НПОУВ;
  • Национална координационна група за учене през целия живот;
  • Областни координационни групи;
  • Национална мрежа от институции и организации за образование и обучение на възраст.
Министерство на образованието и науката, 2024