Управителен комитет

 1. Агенция по заетостта (АЗ) – Росен Симеонов

[email protected]

2. Българска стопанска камера – Антоанета Кацарова

[email protected]

3. Вечерно СОУ „Захари Стоянов”, гр. Стара Загора – Мима Енева

[email protected]

4. Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – Диана Найденова

[email protected]

5. Министерство на образованието и науката – Валентина Дейкова

[email protected]

6. Областна администрация Бургас – Севдалина Турманова

[email protected]

7. Областна администрация Габрово – Ралица Манолова

[email protected]

8. ПГ „Н. Й. Вапцаров”, гр. София – Мардирос Зовикян

[email protected]

9.  ПГХТ „Акад. Н. Неделчев”, гр. Сливен – Лиляна Якимова

[email protected]

10. ПГГС “Хр. Ботев”, гр. Велинград  – Стефан Шулев

[email protected]

11. ПГСС “Земя”, гр. Провадия, обл. Варна – Виолета Станкова

[email protected]

12. РИО Видин – Цецка Хаджигеоргиева

[email protected]

13. РИО Пазарджик – Валентина Кайтазова

[email protected]

14. РИО Русе – Димитър Райнов

[email protected]

15. РИО Хасково – Иван Панайотов

[email protected]

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2024