Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни – 567452-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР: 567452-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA

ЗАГЛАВИЕ: „Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №2015 – 2761 / 001 – 001 между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1 ноември 2015 г. – 31 октомври 2017 г.

ЗА КОНТАКТИ: Валентина Дейкова – ръководител на проекта; Тел.: +359 2 424 11 14; е-mail: [email protected] 

Министерство на образованието и науката, 2024