Екип

 • АЛБЕНА МИХАЙЛОВА

  Ръководител на проекта

 • МАРИАНА ВЛАХОВА

  Технически секретар

 • МИРОСЛАВ ПЕТКОВ

  Финансово-счетоводни и стопански дейности

 • КАТЯ СТАНОЕВА

  Връзки с обществеността

 • ЖУЛИЯН ГОЧЕВ

  Експерт

 • ВАНЯ ТИВИДОШЕВА

  Експерт

 • ЮМЕР КОДЖАЮМЕР

  Експерт

 • ДИАНА ТРАЙКОВА

  Юрист

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2024