Семинар в Бачиново

Създаване на КС в СОК Камчия - 31 март 2016 г.

Министерство на образованието и науката, 2024