ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Вчера, 5 декември 2016 г. в Брюксел, Белгия официално се откри Европейската седмица на професионалните умения.

По време на Седмицата паралелно ще се провеждат прояви на европейско, национално, регионално и местно равнище, както и в другите държави участнички.

Европейската седмица на професионалните умения е отворена за всички организации в рамките на всяка една от 28-те държави — членки на ЕС, членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария) или държавите кандидатки. В отделни събития в нея ще се включат и членове на екипа на проект „националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в Европа“ от България.

Европейската седмица на професионалните умения е инициатива на Европейската комисия и има за цел да направи по-привлекателно професионалното образование и обучение (ПОО) в подкрепа на качествените умения и работните места чрез съчетаване на прояви, които ще се проведат в цяла Европа на местно, регионално и национално равнище. Заинтересованите страни, които ще вземат участие в тази Седмица, ще имат възможност да споделят при мери за високи постижения в областта на ПОО, както и иновативни практики за преподаване, успешни програми за професионално обучение, които насърчават стажовете, обучението на работното място, повишаването на квалификацията и преквалификацията, както и устойчивите партньорства между бизнеса и образованието.

Европейската седмица на професионалните умения ще бъде закрита с церемония по награждаването  на 9 декември  2016 г.

ПРИКАНВАМЕ ВИ

да следите всичко, което се случва в рамките на

ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ на адрес: http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek

Министерство на образованието и науката, 2024