ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА  за придобиване на средно образование и професионална квалификация можете да намерите ТУК!   

 

Министерство на образованието и науката, 2024