В Пловдив ще се проведе работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот

На 18 и 19 октомври 2022 г. в град Пловдив ще се проведе традиционната работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. Събитието се организира за заинтересованите страни на национално равнище. Участници ще бъдат представители на институции и организации с ангажименти за изпълнение на политиките за учене през целия живот и за учене на възрастни. Срещата ще се проведе в изпълнение на новата работна програма на националния координатор за учене на възрастни, одобрена за периода 2022 – 2023 година.

Събитието ще открият проф. дпн Албена Чавдарова – заместник-министър на образованието и науката и председател на Националната координационна група за учене през целия живот, и г-жа Албена Михайлова – ръководител на проекта № 101051614 – IRPEAAL – ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“, главен секретар на Министерството на образованието и науката.

В рамките на събитието ще бъдат представени основните постигнати резултати от България, свързани с изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни, осъществявано до 2021 г. Заедно с това ще бъдат очертани и бъдещите приоритети, определени за изпълнение на този общоевропейски стратегически документ през периода от 2021 до 2030 година.

Ще бъдат представени целите и структурата на Рамка на партньорско споразумение за насърчаване на ученето на възрастни. През първия ден участниците в срещата ще имат възможност да дискутират проекта на Рамката, а през втория ден те ще имат възможност да работят и в тематични групи.

Актуална информация ще бъде представена и за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) – основен интерактивен инструмент за взаимно учене на професионалистите, които обучават възрастни. Участниците в срещата ще бъдат запознати и с някои от новите функционалности на EPALE.

Работната среща се осъществява по проекта № 101051614 – IRPEAAL – ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието и обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Министерство на образованието и науката, 2024