Бяха връчени първите годишни награди за принос към развитието на сектора за учене на възрастни.

На 1 – 3 октомври в Бургас се проведоха първите Национални дни на ученето през целия живот. В тридневния форум взеха участие над 300 образователни експерти, учители, директори на училища, представители на деловите среди, на местната власт, на неправителствени организации и гости от чужбина.

На 2 октомври 2015 г. в Експоцентър „Флора – Бургас“ заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри конференция с международно участие на тема „Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни – резултати и обмен на добри практики“. Форумът бе част от проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA  „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.

„България вече три години е част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Министерството на образованието и науката предприе тази важна стъпка в отговор на актуалното състояние на националния сектор за учене на възрастни. То е свързано със съществуващи предизвикателства по отношения на цялостната картина на националния човешки капитал: висока безработица, недостиг на работници с необходимата квалификация в предприятията, застаряващо население, както и необходимост от ускоряване на реформите в системата за образование и обучение“ – каза г-жа Кастрева и добави: “Днешната конференция е един от акцентите на основното национално събитие за популяризиране на ученето на възрастни – Дните за учене през целия живот. Тя не просто ще осигури прозрачност и публичност за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020г. и ще предостави информация за изпълнението на дейностите и задачите, заложени в първия План за действие за 2014г. Тя е и ефективна форма за квалификация, предизвикателно за самооценка и съответно – оценка на другите. А човек може да се развива професионално тогава, когато има сетивата да оцени собствената си работа, да оцени работата на другите и да надгради това, което е постигнал чрез опит, почерпен от всичко около него. Надявам се, че на тази конференция не просто ще намерим професионално удовлетворение, ще си тръгнем с много нови идеи, защото ученето през целия живот предполага всеки ден обогатяване на това, което знаеш, но в същото време означава и даряване на това, което знаеш. Защото само силният и можещият човек не се страхува да сподели това, което знае.“ – сподели г-жа Кастрева и изрази удовлетворение, че Бургас вече е номиниран като град на ученето през целия живот.“

За изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни в България говори г-жа Валентина Дейкова, началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН, национален координатор за учене на възрастни и ръководител на проекта. Презентации по фокуса на форума изнесоха Орлин Кузов, държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ – МОН и Жулиян Гочев, държавен експерт в отдел „Учене през целия живот“ – МОН.

Добри практики споделиха Лили Стоилова, учител в 63. Основно училище „Христо Ботев“ – гр.- София, която е и носител на Наградата за иновативност на Европейската седмица на грамотността, Венелин Тодоров от Фондация „Зеленият Бургас“ и Ана Крушкова от Сдружение „Социален център“ – гр. Бургас.

Споделените практики от събитието може да видите ТУК

Паралелно с конференцията на територията на Експоцентър „Флора-Бургас“ гражданите и гостите на морския град можеха да се запознаят с продукция на възрастни от цялата страна, които са обучаеми в професионални гимназии.

Снимки от изложението може да видите ТУК

Същата вечер в ресторант „Приморец“ на тържествена церемония за първи път бяха връчени годишни награди за принос към развитието на сектора за учене на възрастни. В категория „Областен координатор“ доц. д-р Севдалина Турманова получи наградата си  от ръководителя на проекта г-жа Валентина Дейкова. С годишна награда в категория „Медии“ бе удостоен в-к „Учителско дело“. Г-жа Виолета Илиева, началник на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, връчи наградата на г-жа Таня Новакова, областен координатор на Синдиката на българските учители за Бургас. В категория  „Бизнес организация“ наградата бе присъдена на „Джейелпи“ – ЕООД, като г-н Димитър Людиев получи отличието си от г-жа Росица Янкова от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В категория „Държавна институция“ с  награда бе удостоена „Агенцията по заетостта“, а г-н Росен Симеонов прие наградата от доц. д-р Севдалина Турманова, заместник-областен управител на Област Бургас. В категория „Цялостен принос“ бе отличена г-жа Пенка Ганова, дългогодишен експерт в областта на професионалното образование и обучение в България. Тя получи  наградата си и специално поздравление, в което бе изтъкнат приносът й от г-жа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, която е и председател на Националната координационна група за учене през целия живот.

 

Министерство на образованието и науката, 2024