Бюлетин за м. Октомври 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Октомври
Новини
05.10.2016 г. Резултати от конкурса за най-добър ресурс/добра практика, публикувани на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)
05.10.2016 г. Русе участва в Европейската нощ на учените
10.10.2016 г. Нова рамка Europass: помага на хората да направят своите умения и квалификации по-видими
18.10.2016 г. Работници на ВМЗ стават студенти
20.10.2016 г. Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката: Бизнесът е готов да инвестира в умения
25.10.2016 г. Одобрени са три нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на реформите в трудовата експертиза и деинституционализацията
27.10.2016 г. ПОО и ученето през целия живот са във фокуса на програма "Еразъм+"
31.10.2016 г. Създателят на професионалисти
Ресурсен център
Мобилни апликации, инструменти за предоставяне на кариерни услуги Прометей и Електронна книга 100+ Вдъхновяващи добри практики в сферата на кариерното консултиране
Доклад "Връзка между класната стая и семейството чрез системата за управление на поведението ClassDojo"
С пълни шепи ”От извора”, село Труд - 2016 година
Вербални и невербални методи в обучението по български език и литература на лишени от свобода в СУ„Димитър Митев“- гр.Ловеч (училището при затвора)
Добри практики в ПГСА-гр.Пазарджик за развитието на инициативата „Учене през целия живот” съвместно с представители на строителния бизнес
Участието на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” Варна в Проект X-LIBRIS – разработване на иновативни умения и библиотечни услуги Смарт 3.0
Разработването на учебни проекти – атрактивен и стимулиращ метод за повишаване на езиковата и литературната компетентност в обучението на възрастни
Обучение на възрастни по счетоводство
Календар на събитията
Национални дни за учене през целия живот 2016 г.
Европейска нощ на учените – Русе
Безплатни обучения за младежи
Блог
Малките читалищни библиотеки и ученето на възрастни
Варненската библиотека създаде “Общество на образоващи се възрастни”
Създателят на професионалисти
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024