Бююлетин за м. Септември 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Септември
EPALE фокус
EPALE ФОКУС: ГРАМОТНОСТТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ
Новини
29.09.2017 г. НАД 360 ЛИЦА ЗАПОЧНАХА ОБУЧЕНИЯ ПО СХЕМАТА "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА"
16.09.2017 г. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ
07.09.2017 г. СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ЗА TELERIK ACADEMY ALPHA
Календар
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ЖУРНАЛИСТИ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В ЕВРОПА (EPALE)
Блог
ВАЛИДИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО И ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ: ПРОИЗХОД И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
UPSKILLEAD – ПОВИШАВАНЕ ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ОБУЧИТЕЛИ НА ВЪЗРАСТНИ
ОСМЕЛИ СЕ ДА УЧИШ – НОВО ПОКОЛЕНИЕ СЪБИТИЕ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ЕВОЛЮЦИЯ НА ГРАМОТНОСТТА
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024