Бюлетин за м. Януари 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Януари
Информационен бюлетин
Защита на околната среда и екологична информираност
Новини
17.01.2020 г. Министър Вълчев: Педагогическото образование в България трябва да е споделена отговорност между държавата и университетите
12.01.2020 г. Работилници за взаимно обучение
12.01.2020 г. Национална покана за подаване на предложения за проекти за мобилност на персонал в сферата на образованието на възрастни, Програма „Еразъм+”
Блог
Топ 5 тенденции в обучението на работното място
Микрообучението - страхотен метод за насърчаване на неформалното учене на работното място
На „зелена вълна”
Зелена технология
Курс по рисуване върху дърво за възрастни в Ердек, Турция
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024