Бюлетин за м. Януари 2018 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Януари
EPALE фокус
Фокусът на EPALE: Образованието в областта на изкуството и културата
Новини
24.01.2018 г. Безплатни обучения за хора в предпенсионна възраст ще се проведат в Балчик
24.01.2018 г. Безплатно обучение за педагози от детски градини и училища за работа с деца със специални потребности
15.01.2018 г. УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО - ПРИОРИТЕТ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС
15.01.2018 г. Обществените библиотеки стават центрове за придобиване на цифрови умения за малкия и средния бизнес
13.01.2018 г. Научи възрастни хора да се справят с нови технологии
03.01.2018 г. ФГББ е партньор в проект за измерване на дигиталните умения на населението в страните от ЕС
Ресурсен център
Обзор на образованието и обучението
Секторът за учене на възрастни в българското законодателство
Мониторингов доклад на Cedefop относно политиките за професионално образование и обучение за периода 2010-14 г.
Работен документ „Професионално образование и обучение за по-добри умения, растеж и работни места“
Повишаване на уменията – Нови възможности за възрастните
Нова европейска програма за умения
Календар на събитията
Девета международна конференция „Образование, изследвания и развитие“
Блог
Втората еволюция
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024