Бюлетин за м. Януари – Февруари 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Януари-Февруари
Новини
02.02.2016 г. България е готова да се присъедини към световното движение на университетите на третата възраст
08.02.2016 г. Обявена е Национална покана за подаване на проектни предложения за образование и обучение на възрастни по програма „Еразъм+"
19.02.2016 г. Безработни ще се обучават в над 150 курса
25.02.2016 г. Двойно е нараснал броят на преминалите обучение служители на МВР
25.02.2016 г. Лишени от свобода са включени в курсове по мотивационно обучение, ключови компетентности и медиация в Софийския затвор
26.02.2016 г. 56-годишен бизнесмен се върна в училище
29.02.2016 г. EПАЛЕ празнува международния ден на жената
Ресурси
Съвместен доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“)
Значение на уменията за трудовата реализация в България: отношението между познавателните и социално-емоционалните умения и реализацията на пазара на труда, Световна банка, януари 2016 г.
Блог
Покана за разискване на теорията, свързана с ученето за възрастни
Работната програма на Европейската комисия за 2016 г. и обучението на възрастни
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024