Бюлетин за м. Юни

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юни
Новини
01.06.2015г. Регионални семинари за популяризиране на Европейската платформа за учене на възрастни в Европа
09.06.2015г. Приет е годишният план за изпълнение на Националната стратегия за младежта
09.06.2015г. “Алианс за младежта” в подкрепа на младежката заетост
17.06.2015г. Приети са промени в Наредба № 5 за повишаване квалификацията на педагогическите кадри
17.06.2015г. Безработните с възможност да се включат в курсове за професионално обучение
17.06.2015г. Заключителна конференция по проект „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение”
17.06.2015г. Томчо Томов: MyCompetence е кауза
17.06.2015г. Синдикатът на българските учители стана член на „Световен образователен форум България”
19.06.2015г. Министерството на образованието и науката въвежда Електронна платформа за мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.
22.06.2015г. Електронна платформа за менторство в подкрепа на училищата
Ресурси
Мобилни хора срещу статични институции
Календар
VІ научно-практически образователен форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“
Пети есенен научно-образователен форум 2015 на тема „Съвременното училище и квалификацията на учителите“
Регионален семинар за популяризиране на ЕПАЛЕ за Южна България
Регионален семинар за популяризиране на ЕПАЛЕ за Северна България
Блог
Имат ли възрастните интерес към ученето?
Какво може да научи сектора за образование на възрастни от Финландия?
Създаване на път към ученето – чрез придобиване на „умения за учене”.
Имате ли идея какво представлява истинското обучение между поколенията?
Дискусия
Причини за ниското участие на хората в трудоспособна възраст в България в УЦЖ
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024