Бюлетин за м. Юни 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юни
Информационен бюлетин
Дигиталните умения като начин за достъп до възможности за учене
Ресурсен център
Готови ли са училищата и семействата в България да учат в онлайн среда?
Валидиране на неформалното и информалното учене. Изграждане на учещи се общества: популяризиране на валидирането на неформалното и информалното учене
Блог
Предложения за дистанционно образование за учители
Достигнахме 70,000 членове!
COVID-19: Психичното здраве и благосъстоянието на всички учащи са на първо място
Тематична седмица: Осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение и обучението на възрастни
Как общността за обучение на възрастни се справя с кризата с коронавирус?
Коалиция за цифрови умения и работни места
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024