Бюлетин за м. Юни 2019 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юни
Новини
19.06.2019 г. Работодатели ще могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят работно място за човек с увреждане
17.06.2019 г. Стартира проект „Социално предприятие Шивашка работилница за хора с увреждания”
06.06.2019 г. Близо 900 зрелостници се включиха в априлските информационни срещи на бюрата по труда
04.06.2019 г. Нов доклад сравнява политиките и предоставянето на учене на възрастни в ЕС
Ресурсен център
Практическото ръководство за дуално обучение
ValidVol – платформа за валидиране на доброволци
Информационен бюлетин
Ползите от неформалното и информалното учене
Фокусът на EPALE: Неформално и информално учене
Може ли обучението на възрастни да създава активни граждани
Блог
Моят най-значим опит с неформалното учене: събиране на истории
Фокусът на ЕPALE: Неформално и информално учене
Глобално гражданско образование: признаване на значението на неформалните пространства за учене
Отново малко за неформалното обучение – основата на младежката работа
Университети и кибер престъпност – добре защитавайте студентите и персонала
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024