Бюлетин за м. Юни 2018 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юни
EPALE фокус
Фокусът на ЕPALE: Оценяване на уменията на възрастните
Новини
22.06.2018 г. CEDEFOP обяви конкурс за фоторазказ „Професионално образование и обучение: разкажете своята история“
14.06.2018 г. Стартира нов онлайн курс „Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и практики“
14.06.2018 г. Професионалистите по здравни грижи в „Айсберг на конфликтите” с д-р Антония Григорова
01.06.2018 г. Международни награди на ЮНЕСКО за грамотност 2018
01.06.2018 г. Еврокомисията предложи удвояване на средствата за програма „Еразъм+"
Ресурсен център
Интерактивната онлайн образователна платформа daskal.eu комбинира класическо преподаване и възможностите на новите технологии
Календар на събитията
Международна научно-практическа конференция на тема: „Неформалното образование пред предизвикателствата на 21-ви век“
Обучителен курс „Системно фасилитиране - изкуството да виждаш навътре и навън“
Въведение в програмирането за компютърни потребители на възраст 50+
Кръгла маса "Обучението на лица, лишени от свобода"
Блог
Ключовата роля на гражданското общество в образованието и обучението на възрастни
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024