Бюлетин за м. Юни 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юни
Новини
27.06.2017 г. Образователен център ще подкрепя бизнеса с кадри
27.06.2017 г. Телерик Академия стартира нов прием наесен
27.06.2017 г. ИКЕМ ПОДГОТВЯ УСТОЙЧИВА СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ
Ресурсен център
Оценка на напредъка за 2016 г. по определените в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. стратегически показатели за образование и обучение
ЗАДОЧНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Блог
Обучение по време на работа: една инициатива за анализ на работата
Учене за подготовка на третия сектор за бъдещето
PLYA (ПРОЕКТ УЧЕНЕ ЗА МЛАДИ ВЪЗРАСТНИ)
Какво е бъдещето на валидирането на предишно учене?
Житейски умения за Европа
Да знаеш не е достатъчно…
СИЛА ОТВЪД ХОРИЗОНТА
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024