Бюлетин за м. Юли

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юли
Новини
01.07.2015 г. Програма "Човешки ресурси" започва с мерки срещу младежката безработица. Първата процедура "Активни" е с бюджет от 26 млн. лв.
01.07.2015 г. Професионалното образование увеличава шансовете за реализация
02.07.2015 г. Приет е план за действие за периода 2015-2017 г. в изпълнение на стратегията за развитие на професионалното образование и обучение
16.07.2015 г. Проведен информационен семинар на тема: „Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)
22.07.2015 г. Въвежда се дуалното обучение в Закона за насърчаване на заетостта
27.07.2015 г. Европейски алианс ще предложи 140 000 места за стажове
27.07.2015 г. Американски гигант прави първата инженерна академия в България
27.07.2015 г. Traincamp.me влиза в най-големия образователен акселератор на Европа
27.07.2015 г. Томчо Томов: Квалифицираните бягат от работа в туризма, а 60% от висшистите работят на длъжности за среднисти
27.07.2015 г. Бюрата по труда започват да предлагат безплатни IT курсове
27.07.2015 г. Ваня Кастрева: Новият закон залага на партньорството в системата
27.07.2015 г. Заместник-министър Ваня Кастрева участва в неформална среща на министрите в Рига
28.07.2015 г. Представиха пред бизнеса две процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси"
28.07.2015 г. Инженерно образование и професионална реализация на младите инженери
28.07.2015 г. Кариерното ориентиране влезе и в социалните домове на Пловдив
28.07.2015 г. Възможностите на дуалното професионално обучение бяха обсъдени във Видин
Ресурси
Идентифициране на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни и установяване на нагласите и потребностите им от съдържание
Блог
Партньорското търсене на EPALE – консолидиране на сектора за обучение на възрастни
ELINET: Как повишаваме европейската грамотност
Семейната грамотност има значение и върши работа
Как семейното обучение подпомага социалното включване
Защо ученето се случва в различни видове контекст
Как можем да използваме библиотеките за образованието на възрастните
Постигане на качество в системите за валидиране: потребителите ли са липсващата връзка?
Справянето с ниските нива на основни умения е трудно и често липсват стимули за учене
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024