Бюлетин за м. Юли 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юли
Информационен бюлетин
Осигуряване на учене за придобиване на основни умения
Образованието на възрастни в ерата на COVID-19
Календар на събитията
09.07.2020 г. Търговище ще посрещне членовете на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“
09.07.2020 г. В Търговище ще се проведе работна среща на областната координационна група за учене през целия живот
08.07.2020 г. В Търговище споделят опит за ученето на възрастни
Блог
EPALE комплект ресурси № 3 – Образованието на възрастни в ерата на COVID-19
DESI 2020 и тревожният бавен растеж на гражданите на ЕС с основни цифрови умения!
Дигиталните умения като предпоставка за професионалното развитие на учителите
Образователната медиация в България – същност и значение в социо-културен и образователен аспект
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024