Бюлетин за м. Юли 2018 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юли
EPALE фокус
Фокусът на EPALE: Образование в затворите
Новини
31.07.2018 г. Платформата LMSI предоставя информация за бъдещите тенденции на пазара на труда
27.07.2018 г. В България недостигът на кадри скоро ще обезсмисли ръста на заетостта, твърди ИПИ
25.07.2018 г. „Езиково кафе" събира хора, които упражняват чужди езици в неформална среда на плажната алея във Варна
23.07.2018 г. Рекордно ниска безработица отчита Агенцията по заетостта през юни
16.07.2018 г. Центърът за творческо обучение в Пловдив осигурява обучения за педагогически специалисти в свръхсъвременна образователна среда
06.07.2018 г. Заместник-министър Деница Сачева: Политиката на учене през целия живот се нуждае от инвестиции в учители, в сътрудничество с бизнеса и с културата
06.07.2018 г. АИКБ разработи иновативен инструментариум за повишаване на привлекателността на ключови за българската икономика професии
Ресурсен център
„Услуга за преход” – добра практика при професионалната ориентация и реализация на хора с увреждания в Кипър
Доклад "Несъответствието на уменията - пречка пред конкурентоспособността в ЕС"
Календар на събитията
Конференция „Възможности и предизвикателства пред валидирането на уменията, натрупани чрез доброволчество”
Информационен ден по Програмата на ЕС „Европейски корпус за солидарност“
Създаване на самоорганизиращи се учещи общности
Шеста лятна академия за млади лидери
Блог
Оценяване на уменията: ключ кам осигуряване на ефективни, отговарящи на индивидуалните потребности възможности за учене зад решетките
6 начина за подобряване на достъпа до образование на затворниците в Европа
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024