Бюлетин за м. Юли 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юли
Новини
02.08.2017 г. ПРОЕКТ „Е-SKILLS FOR E-INCLUSION“
31.07.2017 г. Центърът за кариерно ориентиране в Русе и Областният информационен център проведоха информационна среща
25.07.2017 г. Учителите ще ползват безплатно материали за курсове по зелено предприемачество
25.07.2017 г. COACH@WORK: Обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост
25.07.2017 г. Проучване на допълнителна квалификация 2017 (Австрия)
18.07.2017 г. Аз уча мама да чете
17.07.2017 г. Вдъхновете се от платформата за проектни резултати на Еразъм+
Ресурсен център
КЪМ ПО-ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ НУЖДИТЕ НА БЕЖАНЦИ И НА РАБОТОДАТЕЛИ
Блог
Е2С – ангажирана с младежи в неравностойно положение, напуснали общата система на образование след 1999 г.
Път за рано напусналите училище в Ирландия
Валидиране за нискоквалифицирани възрастни: 11 препоръки
STE(A)M – Учене и преподаване чрез учене
Пътешествието ми на учащ
ВТОРИ ШАНС… ИЛИ ПОСЛЕДЕН
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024