Бюлетин за м. Юли 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Юли
Новини
04.07.2016 г. Зам.-министър Стаматов връчи свидетелства за основно образование на участвали в проект за ограмотяване на възрастни
07.07.2016 г. Приеха стратегия за хората с увреждания
11.07.2016 г. Във Видин е създадена петата областна координационна група за учене през целия живот
15.07.2016 г. Новият разказ за Европа: призив към европейската младеж за събиране на идеи
29.07.2016 г. Студент на 58 години. Не е късно!
Ресурсен център
Професионално развитие на учителите и обучителите в професионалното образование и обучение - гаранция за качество
Европейски проект KEYCOMKIT - “Осемте ключови компетенции за учене през целия живот”
Приложение на педагогическия дизайн при обучението на възрастни
Тестване на качеството на продължаващото обучение ориентирано към обучаемите (LQW)
Резолюция на икономическия и социален съвет по препоръка на съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда
Календар на събитията
Кръгла маса за създаване на Областна координационна група за учене през целия живот в област Видин
VI Есенен научно-образователен форум „Модернизация на образованието“
Форум „Кариера в България. Защо не?” 2016
Блог
Холандското правителство помага на гражданите да подготвят данъчните си документи
Фокусът на EPALE: учене на работното място
Ученето през целия живот – в помощ на борбта срещу екстремизма
Доброволците се реализират по-успешно на пазара на труда
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024