Бюлетин за м. Февруари

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Февруари
Новини
24.02.2015г. Създадени са 10 кариерни центъра в страната
18.02.2015г. Приет е план за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот
16.02.2015г. МуCompetence представя нови електронни обучения
16.02.2015г. Национална покана за кандидатстване по програма „Еразъм+”, сектор „Образование за възрастни”
09.02.2015г. Стартира изпълнението на проект „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички”
05.02.2015г. Обновен проект на Закон за доброволчеството е поставен на обществено обсъждане
Ресурси
Анализ на сектора за учене на възрастни
Методика за извършването на анализ на сектора за учене на възрастни
Доклад за състоянието на сектора за учене на възрастни
Анализ на тема „Преждевременно напускане на образователната система”
Календар
Стартираща конференция за представяне на електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).
Блог
Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев обяви идеята си за създаване на Университет на третата възраст
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024