Бюлетин за м. Февруари 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Февруари
Информационен бюлетин
Защита на околната среда и екологична информираност
Ресурсен център
Наръчник за включване на екологичното образование като извънкласна дейност в училищна среда. Практически съвети и напътствия
ОРИЕНТИРАН КЪМ РАБОТНО МЯСТО КУРС ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМИРАНОСТ: РЕЦИКЛИРАНЕ, ПОВТОРНА УПОТРЕБА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМИРАНОСТ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОСНОВНИ ПОДХОДИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ЕТИКА
Блог
Как можем да обучаваме относно екологичната осведоменост и опазване?
Екология и опазване на околната среда „5-ти юни всеки ден!“
Как да изпратите кандидатурата си за Еразъм+
Slovake.eu – онлайн платформа за учене на словашки език успешно се разпространява по целия свят
Виртуална реалност, работеща за професионална интеграция на мигрантите
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024