Бюлетин за м. Февруари 2017г.

Bulletin

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Февруари
Новини
23.01.2017 г. Курсове за повишаване на квалификацията
23.02.2017 г. Гаранцията за младежта в действие: Стажът на Теодора води до назначаването й
02.03.2017 г. Обучение на лица над 55-годишна възраст за обучители
02.03.2017 г. Възможности за финансиране на обучение в строителство, туризъм и производство
Ресурсен център
ДА ПОСТИГНЕМ ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯТЕЛНОТО УЧЕНЕ ДО 2018!
УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ПРИ ХОРАТА В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ
Заключенията от Рига: Европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение 2015-2020 г.
Календар на събитията
Спонсорирано обучение по C++
Блог
Фокусът на EPALE през месец февруари: ползите от ученето за възрастни
Ползите от ученето за хората от четвъртата възраст
Партньорското търсене в EPALE обединява обучителите на възрастни
Ползите от ученето за възрастни
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024