Бюлетин за м. Септември

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Септември
Новини
06.09.2015г. Над 300 души от община Свищов са получили качествено образование и специализация с помощта на европейски проекти
08.09.2015г. Конкурс по програма „Роботика за България“ на ФРГИ и SAP Labs България
08.09.2015г. Стартиращи български ИТ-фирми може да трупат безплатно знания в Корея
14.09.2015г. SAP Labs ще финансира квалификацията на учители по информатика
14.09.2015г. Заместник-министър Ваня Кастрева: МОН съзидателно надгражда политиките за квалификация на педагогическите специалисти
14.09.2015г. Хората с професионално образование се пласират много добре на трудовия пазар
23.09.2015г. Българска инициатива спечели наградата за иновативност на европейската седмица на грамотността
25.09.2015г. Образование и за учители: 8 нови ресурса от Microsoft
28.09.2015г. Провеждане на професионално обучение по дуална система в ДП БГЦПО - клон Стара Загора
28.09.2015г. БСК: Бизнесът да управлява професионалното образование
Календар
Национални дни на ученето през целия живот
Четвърти есенен форум "Училищното управление – лидерство за промяна"
Блог
Развиване на умения за заетост
Учебен план на гражданите – да помогнем на хората да получат основните умения, от които се нуждаят
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024