Бюлетин за м. Септември 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Септември
Информационен бюлетин
Конференция на общността на EPALE
Образованието на възрастни в ерата на COVID-19
Блог
Да разберем как нашите европейски съседи насърчават овластяването: Заедно можем да го направим!
Самоуправляващо се, базирано на проекти обучение
Да призовем за по-ясна картина на основните умения на възрастните
Конференция на общността на EPALE: Формиране на бъдещето на обучението за възрастни в Европа
EPALE конференция Ден 1 Излъчване на живо
EPALE конференция Ден 2 Излъчване на живо
EPALE конференция Ден 3 Излъчване на живо
Запознайте се с всички лектори
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024