Бюлетин за м. Септември 2019г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Септември
Информационен бюлетин
Как да увеличим участието на уязвимите групи в ученето на възрастни
Новини
24.09.2019 г. Във Велико Търново, Перник и Търговище бяха създадени областни координационни групи за учене през целия живот
12.09.2019 г. Българската EURES мрежа започва да привлича нови членове и партньори
12.09.2019 г. Назначаване на образователни медиатори по проект „Подкрепа за успех”
09.09.2019 г. Състоя се национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните”
06.09.2019 г. Пенсионерът като скрита лимонка на пазара на труда
06.09.2019 г. Младите европейци трябва да знаят два езика освен родния си
03.09.2019 г. DiscoverEU – пътуване, което едва сега започва
Ресурсен център
Рамка на политиката - проект ENLIVEN - BG
Професионално ориентиране на младежи от рискови групи
Добри практики за интеграция на бежанци
Обхващане на „невидимите“ младежи и възрастни
Календар на събитията
НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019
През септември в София ще се състои Европейския конкурс за млади учени EUCYS 2019
Блог
Фокусът на EPALE: Ученето на възрастни на работното място
Проект за сертифицирано обучение за цифрова достъпност по програма Еразъм+
Пътеводната светлина Анифе
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024