Бюлетин за м. Септември 2018 г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Септември
EPALE фокус
Фокусът на EPALE: Медийна грамотност
Новини
19.09.2018 г. Агенцията по заетостта проучва нагласите на търсещите работа за включване в обучения
19.09.2018 г. Позиция на BusinessEurope за ролята и значението на уменията, свързани с природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката
19.09.2018 г. Светът на знанието влиза в чата с новото партньорство на Viber и образователната платформа Кан Академия
19.09.2018 г. Стартира българската интернет страница на „Европейския корпус за солидарност“
11.09.2018 г. Повече от 2600 работодатели вече се включиха във второто проучване на потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта
11.09.2018 г. ЕК ще финансира обучения на учители за използване на технологиите в образованието
07.09.2018 г. Повече от 1200 продължително безработни се запознаха с изграждането на личен професионален проект
07.09.2018 г. Стимули за работодателите, търсещи професионално подготвени кадри
Ресурсен център
Оценка на информационни системи за индексиране и анализ на онлайн публикации
Устойчивост към негативните ефекти на „пост-истината“ и прогнозни показатели за нейното измерване в новия Индекс на медийната грамотност 2018
Парижка декларация за медийна и информационна грамотност в дигиталната епоха
Медийната грамотност като част от публична компетентност за участие в дигитална среда
Наръчник за обучение на обучители – използване на неформално учене и интерактивни методи в младежката работа. Неформално учене за заетост
Календар на събитията
National Lifelong Learning Days - Bulgaria 2018
Информационeн ден по програма „Европейски корпус за солидарност"
Сертификационно обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF
Обучение по предприемачество
Обучение „Партньорство с родителите: Как да включим родителите в училищния живот. Как да управляваме взаимоотношенията си с тях“
Европейски ден на езиците 2018
Тематичен мониторинг на тема: „2018 – Европейска година на културното наследство”
Блог
Кривото огледало на фалшивите новини
Медийната грамотност - грамотност за 21 век
За образованието и културата
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024