Бюлетин за м. Септември 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Септември
Новини
09.09.2016 г. Готова ли е Вашата организация за Европа?
12.09.2016 г. Софтуерната академия на Телерик започва 12-месечно безплатно обучение
13.09.2016 г. Едно предизвикателство... или една година Университет за възрастни към Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век" Ловеч
13.09.2016 г. Агенцията по заетостта прилага комплексни мерки за повишаване на квалификацията на трайно безработни лица
15.09.2016 г. Основни акценти в модела на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение
17.09.2016 г. 52 служители на ОП „Чистота” – Пловдив тръгват на училище
18.09.2016 г. ОП НОИР открива процедура за въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение
26.09.2016 г. Сборник с казуси за хора с увреждания в помощ на кариерните консултанти - RECAR
27.09.2016 г. Неформалното учене в библиотеката
Ресурсен център
Резюме на доклада "Образованието под лупа: Индикатори на ОИСР" 2016 г.
Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич – място за учене през целия живот
Наръчник за мотивиране на възрастни работници и служители за промяна и включване в обучение
Програма за обучители на възрастни – "Насърчаване на lifestyle предприемачество за обучаеми в неравностойно положение"
Инструментариум за оценяване на образованието за възрастни с цел подобряване на качеството на техния живот
Професионални цели на учителите за развитие на приобщаващо образование
АЕМА обучението за възрастни – достъпно за всички
Календар на събитията
Мотивационна конференция за ИТ образование HackConf 2016
Кръгла маса „Инвестиции в образованието за бизнеса в Пловдив“
Уебинар на тема: Запознаване с Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и начини за комуникация с Националното звено за подкрепа на EPALE
Блог
Даването на насоки и магическата формула за обхващане на потенциални учащи
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024