Бюлетин за м. Октомври

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Октомври
Новини
06.10.2015г. Бяха връчени първите годишни награди за принос към развитието на сектора за учене на възрастни
15.10.2015г. Приключи проектът за ограмотяване на възрастни "Нов шанс за успех"
19.10.2015г. Отворена е регистрацията за информационния ден по Еразъм+ "Алианси на знанието" и "Секторни алианси на уменията"
23.10.2015г. Бюрата по труда ще подпомагат ИТ кариерата
23.10.2015г. Microsoft кани учителите-новатори да участват в MIXathon Challenge 2015-2016
25.10.2015г. Въвеждат дуално обучение за безработни без квалификация
25.10.2015г. В помощ на младежи в неравностойно положение
Календар
Национална конференция ОБРАЗОВАНИЕ 2015 – "Качествено образование за всяко дете"
Ресурсен център
Анализ на състоянието на формалната училищна система за образование и обучение на възрастни
Блог
Колко атрактивна е професията обучител на възрастни?
Не знаете къде да търсите европейски партньори?
Защо музеите са добро място за учене?
"Пазителите на морския фар" - инициатива за дигитално обучение на хора над 50 годишна възраст в Полша
"Да се научим да живеем заедно" – ключова и актуална задача пред образованието за възрастни в Европа
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024