Бюлетин за м. Октомври 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Октомври
Информационен бюлетин
Фокус на EPALE: Социално включване на застаряващото население и учене между поколенията
Новини
14.10.2020 г. България отново направи по-видими приносите на професионалистите
Блог
Отвъд маските
Към обучителя с карти
Шестте ключови компетенции за учене през целия живот на по-късен етап от живота и активно стареене
Parlangi: свързване на поколенията за изучаване на езици
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024