Бюлетин за м. Октомври 2019г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Октомври
Информационен бюлетин
Ученето на възрастни на работното място
Новини
14.10.2019 г. Проект по ОПРЧР за насърчаване на по-дългия трудов живот
01.10.2019 г. Откриха първия по рода си Център за професионално обучение в Тракия икономическа зона
01.10.2019 г. България спечели две награди на Европейския конкурс за млади изследователи
Ресурсен център
Доклад от проучване за дуалното професионално образование и обучение
Рамка за изграждане на устойчивост и предотвратяване на дезинформация в образованието и обучението
Bulgaria bg: Образование и обучение на възрастни
България има модел за дуално образование, но трябва да се прилага
Проект "Професионалисти в областта на ученето на работното място"
Учене на работното място – причини работодателите да го предоставят
Календар на събитията
„Level up Career“: събитие за преквалификация и практическа реализация
Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)
Семинар „Дискриминация на работното място: как да въведем подходяща работна среда в практиката"
Блог
Най-добрият бъдещ трудов живот – как изглежда?
Човек учи докато е жив, или живее докато учи
„Свещената география” на българското село
Четири поколения – Baby boomers, Gen X, Millennials & Gen Z - а сега накъде?
Фокусът на EPALE: Ученето на възрастни на работното място
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024