Бюлетин за м. Октомври 2018г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Октомври
EPALE фокус
Фокусът на EPALE: Фокусът на EPALE: Проекти и партньорства
Новини
31.10.2018 г. Как да сме готови за промяната
31.10.2018 г. Талантът няма нужда от диплома, решиха най-големите компании в САЩ
30.10.2018 г. Световният дарителски индекс 2018: значителен ръст на хората, които помагат на непознати; доброволчеството остава на същото ниско ниво.
26.10.2018 г. Работодателят търси уменията и компетенциите, а не диплома
Ресурсен център
Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година
Професионалната квалификация на учителите в контекста на „Учене през целия живот“
Равенство между половете за хората с креативни занимания
Секторен анализ на пазара на труда и потенциал за мобилност на работната сила в трансграничния регион България-Румъния
Проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България – Румъния“
Календар на събитията
Обучение за учители по математика на тема “Инструменти за привлекателно образование”
Информационни дни по програма Еразъм+, сектор "Образование на възрастни"
Форум “Образование: За бъдеще”
Конференция „Как да преподаваме медийна грамотност“
Образование извън кутията
Конференция Приобщаващо образование 2018
Дни на неформалното образование 2018
Блог
Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024