Бюлетин за м. Октомври 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Октомври
EPALE фокус
EPALE фокус: междупоколенческото учене
Новини
28.10.2017 г. ОПРЧР, Специфични обучения, Краен срок: 31.10.2017 г.
28.10.2017 г. Европейски награди за цифрови умения
25.10.2017 г. 15 милиарда евро за развитие на професионалното обучение във Франция
23.10.2017 г. Нова покана за представяне на предложения по програма Еразъм +, КД 3 - "Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение"
23.10.2017 г. Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели
23.10.2017 г. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИЕ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ГРАМОТНОСТТА
23.10.2017 г. Националното звено за подкрепа на EPALE в България организира различни събития в рамките на Националните дни за учене през целия живот - Русе 2017
18.10.2017 г. Бюрата по труда очакват заявки от фирмите за обучения
15.10.2017 г. Безплатно обучение по английски език за журналисти
15.10.2017 г. Стартира Националната програма на МОН “Обучение за ИТ кариера”
15.10.2017 г. Две наши школа в дни за учене през целия живот
11.10.2017 г. Деца и възрастни от с. Труд отпразнуваха заедно Международния ден на възрастните хора
10.10.2017 г. Математика и игри
09.10.2017 г. Участвайте в създаването на Декларацията на Еразъм+ поколението
02.10.2017 г. От 3 до 6 октомври 2017 г. гр. Русе ще бъде столицата на България за учене през целия живот
Ресурсен център
Методология Обучение за обучители
Интергенеративното учене и Ученето през целия живот
Ключови компетенции за учене през целия живот: информационни технологии
Блог
Стаи за междупоколенческо четене
Предай нататък
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024