Бюлетин за м. Ноември

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Ноември
Новини
02.11.2015 г. Станаха ясни първите лауреати на наградата на Столична община „Будител на годината”
10.11.2015 г. Обучение по кулинарни изкуства - в подкрепа на младежката заетост"
11.11.2015 г. Кръгла маса – част от информационната кампания „Млад учител“
11.11.2015 г. Излезе от печат сборникът „Работа на учителя в интеркултурна среда“
15.11.2015 г. Европейският проект Грюндвиг – „Обучен да обучава – предаване на знанията, придобити на работното място от поколение на поколение – IGTrain” завърши успешно
15.11.2015 г. България и Португалия ще си сътрудничат при обучението на кадри в туризма
16.11.2015 г. Библиотекари от Сливенско преминаха през обучение в РБ ”Сава Доброплодни”
17.11.2015 г. Фондация „Америка за България“ започва да набира кандидати за програмите „Обещаващи лидери в образованието" и „Академия за училищни лидери“
18.11.2015 г. Регистър на експерти по валидиране
20.11.2015 г. Ново е-обучение в системата MyCompetence
20.11.2015 г. Актуално състояние и тенденции за развитие на ПОО в перспективата на УЦЖ
Календар
Национален форум „Участието на България в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа EPALE
Ресурсен център
Анализ на състоянието на формалната училищна система за образование и обучение на възрастни
Доклад за напредъка в сектора за учене на възрастни в България през 2014 г.
Образование и обучение на възрастни. Доклад на Евридика, 2015 г.
Еразъм+ Ръководство за възможностите, предоставяни от Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта : променя съдби, отваря кръгозори
РЕГЛАМЕНТ на конкурс за най-добър публикуван ресурс / добра практика на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (ЕPALE)
Блог
„Пазителите на морския фар” - инициатива за дигитално обучение на хора над 50 годишна възраст в Полша
Придобиване на умения с помощта на цифровите технологии – какви проблеми са налице?
Какво разбираме под „консултиране/съветване“?
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024