Бюлетин за м. Ноември 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Ноември
Информационен бюлетин
Фокус на EPALE: Социално включване на застаряващото население и учене между поколенията
Новини
09.11.2020 г. Подобряване на благосъстоянието на възрастните хора в ерата на цифровизацията: Съветът прие заключения
11.11.2020 г. Доклад от конференцията на общността EPALE 2020
18.11.2020 г. Подобряват дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия
25.11.2020 г. Ученето между поколенията - във фокуса на проект, изпълняван от БТПП
29.11.2020 г. НОВ САЙТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ „КАКВО ПРАВИ ЕВРОПА ЗА МЕН“
Ресурсен център
Валентина Дейкова с интервю пред вестник „Учителско дело“
STARS Концепция за Програма за обучение по астрономия
Интерактивни групи за дигитално включване чрез диалог между поколенията
Наръчник за провеждане на обучение по специално разработена програма за 21 обучители
Подходи към ученето и начинът на организиране на обучението в контекста на социалните и на техническите промени
Умения за ефективно учене през целия живот – оценяване на собствените силни страни и области за развитие
Умения за ефективно учене през целия живот – поставяне на индивидуални обучителни цели
Умение за учене – какво представлява умението за учене и защо е важно
Дигитална грамотност - какво представлява умението и защо е важно?
Удоволствие от ученето. Как да овладяваме нови познания
България изследва резултатите от въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми
Календар на събитията
Габрово популяризира ученето през целия живот
Синдикатът на българските учители ще проведе ключово национално събитие за професионалното образование
ReferNet в България пак ще представи най-актуалната информация за политиките
Уебинар за онлайн комуникации
Блог
EPALE достигна 80 000 членове!
Безплатен онлайн курс „Въведение в биоинформатиката за лекари и други здравни специалисти“
Учене на език чрез легенди том 2
EPALE подкаст: Изкуствен интелект в обучението и образованието на възрастни
По-възрастни потребители на интернет
Подобряване на благосъстоянието на възрастните хора в ерата на цифровизацията: Съветът приема заключения
За малките идеи, които водят до големи промени
Професионална общност „Български добри практики за учене на възрастни“ (препоръчителна е регистрация):
Български добри практики, представени в Старосел
Български добри практики, представени в Габрово
Български добри практики, представени в Търговище
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024