Бюлетин за м. Ноември 2019г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Ноември
Информационен бюлетин
Вдъхновяващи примери за учене на работното място
Новини
27.11.2019 г. Нов шанс за нов живот получиха над 7000 слабограмотни възрастни
22.11.2019 г. ИКЕМ и Европейският консултативен център за инвестиции (EIAH) стартират съвместен проект
06.11.2019 г. Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2020 г.
Ресурсен център
Нов профил на професионалистите в сферата на ученето на работното място в Европа
Мониторинг на образованието и обучението 2019 - България
Българската система за формиране на умения в сравнителен план
Професионалното образование при прехода към пазара на труда
Споделено обучение P2P
Календар на събитията
Създаване на контакти между фрийлансъри
Информационен ден ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“
Програмиране, изкуствен интелект, киберсигурност – водещи теми на Global Tech Summit
Блог
Най-важният урок
Иновативни технологии за учене на възрастни чрез работа
Пилотно въвеждане на модулно образование за възрастни в Норвегия
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024