Бюлетин за м. Ноември 2017г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Ноември
EPALE фокус
EPALE фокус: Професионалното образование и обучение за възрастни
Новини
30.11.2017 г. ПЪРВОТО ОТ СЪБИТИЯТА В СЕКТОР „ОБРАЗОВАНИЕ“ В КАЛЕНДАРА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО СЕ СЪСТОЯ В СОФИЯ
20.11.2017 г. Проект “Отворено учебно съдържание” за програмиране и ИТ
20.11.2017 г. Дигитални умения за възрастни
20.11.2017 г. Професионалното образование и обучение са в центъра на вниманието в Европа: начало на втората Европейска седмица на професионалните умения
16.11.2017 г. Европейска седмица на професионалните умения в България
15.11.2017 г. Национална покана за подаване на проектни предложения за проекти по КД 1 „Образователна мобилност за граждани"
06.11.2017 г. КУРС PHP MVC Frameworks – ноември 2017
06.11.2017 г. Уникално по рода си социално предприятие дипломира успешно завършили курсисти
Ресурсен център
Дуално обучение и стажуване на работното място - прилики и разлики
Интерактивна визуална компетентност между поколенията - учене през целия живот
Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България
Показатели за България от стратегическа рамка ET 2020
Блог
Как да постигнем дългосрочни резултати от ученето?
Ученето подобрява здравето ви
Как да мотивираме възрастните да учат?
ДА ПРЕВЪРНЕМ ОГЛЕДАЛАТА В ПРОЗОРЦИ
Основни умения за възрастни, които се нуждаят от повишаване на уменията: подхода на Португалия
Професия учащ (част I) – Скритият потенциал
Професия учащ (част II) – Образование – накъде и докога
Професия учащ (част III) – Промяната около нас
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024