Бюлетин за м. Ноември 2016г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Ноември
Новини
01.11.2016 г. Агенцията по заетостта подпомага обучение на безработни за нуждите на бизнеса
01.11.2016 г. АЗ приема документи за кандидатстване на доставчици за обучение на възрастни по ОП РЧР
04.11.2016 г. Въвежда се дистанционно обучение за придобиване на професионална квалификация „учител”
11.11.2016 г. Библиотеките трябва да са третото място след дома и училището
11.11.2016 г. Създаден е регистър за квалификационните програми за учители
12.11.2016 г. Стартира онлайн платформа СЛУЧИЛИЩЕ
14.11.2016 г. Мит или реалност е квалифицираният българин?
18.11.2016 г. Сливен: Общината ще обучава 80 трайно безработни младежи по проект
18.11.2016 г. Асоциацията на индустриалния капитал: Фирмите ни все по-често наемат македонци, молдовци и украинци
24.11.2016 г. Нова уеб платформа улеснява ученето през целия живот
Ресурсен център
Образование в затворите
Съвременни форми на обучение в информационното общество
Наръчник за провеждане на обучение по специално разработена програма за 21 обучители
Принципи за практическо обучение на възрастните
Споделени добри практики от учебна визита на тема „Сътрудничество между образователни и обучителни институции, бизнес и местни общности”
Наръчник на преподавателя
Учебно помагало – наръчник за обучители
Обзор на образованието и обучението 2016 г. (България)
Обзор на образованието и обучението за 2016 г.
Календар на събитията
8-ма международна конференция "ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ"
Блог
Национален български университет „Трета възраст” обучава безплатно пенсионери
Малки събития с голям резултат (2/7)
Добри практики за развитието на инициативата „Учене през целия живот”
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 568829-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024