Бюлетин за м. Март

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Март
Новини
06.03.2015г. Пазарът на труда в ЕС постепенно изхвърля необразованите
06.03.2015г. TRYCE обучение на обучители за младежта в рамките на Съвета на Европа
10.03.2015г. Асоциация „Голям брат, голяма сестра – България” търси доброволци за дългосрочна работа
11.03.2015г. В 27 града на страната се провеждат дни на кариерата и семинари за заети лица
30.03.2015г. Приключи общественото обсъждане върху закона за доброволчеството
Ресурси
Доц. д-р Ваня Божилова, Формално, неформално и информално учене – същност, съдържателни параметри и взаимозависимости /теоретично-аналитичен обзор/
Доц. д-р Ваня Божилова, Европейски инициативи в образованието на възрастни и българският опит
Проф. дпн Вяра Гюрова, Научни параметри на мениджмънта на образованието на възрастните
Проф. дпн Вяра Гюрова, Политическото измерение на мениджмънта на образованието на възрастните
Календар
Национални дни на кариерата
Програма “Обучение за обучители”
Форум „Ученето през целия живот в България“
Блог
Каква трябва да бъде ролята на ученето за възрастни в подкрепа на социалното включване?
Седемте предизвикателства пред валидирането на неформалното и самостоятелното учене в Европа
Обучението за възрастни и Работната програма на Европейската комисия за 2015: какво се случи досега?
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 556704-ЕPP-1-2014-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024