Бюлетин за м. Март 2021г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Март
Информационен бюлетин
Нов уебсайт на EPALE през април 2021 г.
Новини
28.03.2021 г. Новата платформа EPALE е на път!
25.03.2021 г. Започна национален консултативен процес за публичните политики в сектора за учене на възрастни
24.03.2021 г. Европейският стълб на социалните права: превръщане на принципите в действия
22.03.2021 г. България представи добри практики за активен живот на възрастните хора
21.03.2021 г. Erasmus+ App
14.03.2021 г. ИЗБЕРЕТЕ ВАШАТА ЛЮБИМА МОНЕТА ЕРАЗЪМ
10.03.2021 г. Дейност „Жан Моне“ в областта на училищното и професионалното образование и обучение
09.03.2021 г. Наградата Grundtvig за 2021 на EAEA е отворена за кандидатстване!
09.03.2021 г. Онлайн карта на услуги по кариерно ориентиране
05.03.2021 г. Проучване на актуалното състояние на образованието „втори шанс“ на европейско ниво
03.03.2021 г. Национална конференция по проблемите на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти в Република България
01.03.2021 г. Пригответе се за първата онлайн дискусия за 2021 година!
Ресурсен център
Сборник с добри практики за активен живот на възрастните хора
Пилотно проследяване на реализацията на завършилите ПОО
Календар на събитията
Национална научно-приложна конференция на тема „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи"
Онлайн eTwinning обучение за напреднали на тема „Пандемия, инфодемия и дигитална грамотност“
Онлайн среща „Наука и бизнес“ представя научни разработки, готови за въвеждане в производството
На 18 март 2021 г. ще се проведе обществено обсъждане на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0)
На 9 март 2021 г. Националната координационна група за учене през целия живот ще проведе онлайн работна среща
Уебинар за смесеното учене в областта на училищното образование
Уебинар: Erasmus+ Teacher Academies, новата инициатива по КД2, Програма „Еразъм+“
Блог
Достъпно ли е образованието за възрастни за много хора по време на пандемията на COVID-19?
Онлайн курс 7 основни умения за певци и оратори
Цифрова достъпност в образованието
Тематична седмица: EQAVET - проследяване на завършилите в професионалното образование и обучение
Резултати от проучването на EPALE: къде сме ние?
Проект DYS2GO: Обучителни игри за младежи с дислексия
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024