Бюлетин за м. Март 2020г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Март
Информационен бюлетин
Защита на околната среда и екологична информираност
Новини
16.03.2020 г. Българският вектор за развитие на политиката за учене през целия живот през 2020 година
16.03.2020 г. Заинтересованите страни в Бургаска област продължават да изпълняват Европейската програма за учене на възрастни
Ресурсен център
ЕКОЛОГИЧНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМИРАНОСТ: ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРИНЦИПИ И МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПОГЛЕД В СЛЕДВАЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ОРИЕНТИРАН КЪМ РАБОТНО МЯСТО КУРС ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМИРАНОСТ: ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ РИСК ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
СПОРТЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, СТРАТЕГИИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С РОДИТЕЛИ
ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ОКОЛНАТА СРЕДА
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИРЕКТИВИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (СЕО) И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)
Календар на събитията
Първата работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот ще се проведе в София
В Бургас ще се проведе работна среща на областната координационна група за учене през целия живот
Блог
Направете Вашата общност по-умна – „Бройте ме“ в проекта
Книги за надежда
Заедно можем да направим промяната… направете Вашата „Зелена” общност още днес!
Образование във време на ... COVID-19
Коронавирус: (COVID-19) Неща, които родителите трябва да знаят
COVID-19 възвръща необходимостта да открием възможностите на онлайн преподаването и обучението
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024