Бюлетин за м. Март 2019г.

EPALE

Електронна платформа за учене
на възрастни в Европа

Бюлетин за м. Март
EPALE фокус
Фокусът на ЕPALE: Гражданско образование
Новини
25.03.2019 г. Мениджъри на Кока-Кола обучават на бизнес …
20.03.2019 г. Професионалното образование е възможност за справяне с предизвикателствата през пазара на труда
18.03.2019 г. Дуално по швейцарски
Ресурсен център
Гражданско образование и интеркултурно образование
Обучение за учители „Методи на преподаване на гражданско образование“
Учебна програма за обучение на обучаващи на наставници
Андрагогиката и електронното обучение - Част II
Андрагогиката и електронното обучение
Календар на събитията
Национални дни на кариерата в НДК на 12-13 март 2019 г.
Стартира "Web Development Академия" на Software Academy
Участие в дискусия, организирана от ЦЗП: Добра практика за дигитално обучение на възрастни: EPALE Community: Share your good practice examples and successful projects on digital adult learning
Блог
Фокусът на EPALE - Гражданско образование
Този бюлетин се реализира в рамките на проект 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS от Министерството на образованието и науката, Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Проектът е финансиран с подкрепата програма „Еразъм+” на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.

За контакти: Министерство на образованието и науката, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52Б, ет. 7, тел. (02) 424 11 19,
e-mail: [email protected] , http://lll.mon.bg/
Министерство на образованието и науката, 2024